Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...

Akwarystyka słodkowodnaChromis squamipinnis (teraz: Oreochromis squamipinnis),

Chromis lateristriga (teraz: Mylochromis lateristriga),

Hemichromis intermedius (teraz: Ctenopharynx intermedius),

Hemichromis robustus (teraz: Serranochromis robustus),

Hemichromis longiceps (teraz: Rhamphochromis longiceps),

Hemichromis dimidiatus (teraz: Dimidiochromis dimidiatus).

Kolejne gatunki, dostarczone przez Henry Johnsone, Günther opisał w 1894 roku. Miejsce Günthera w Muzeum Brytyjskim zajął Belg – George Albert Boulenger, który na podstawie materiału dostarczonego przez Edmunda Rhodes’a opisał kolejną grupę gatunków. Wyniki prac przedstawił w kilkunastu publikacjach w latach 1897-1908 oraz „Katalogu Ryb Słodkowodnych Afryki w Muzeum Brytyjskim”, którego tom trzeci (z czterech) stanowił właśnie o pielęgnicach. Na przełomie wieków wielu podróżników i badaczy przyczyniło się do powiększenia wiedzy na temat pielęgnic z Malawi. Byli to m.in.: Fulleborn, Moore, Keilhack, Ahl. Główne ośrodki prac badawczych to Muzemu Brytyjskie i Muzeum w Berlinie.

W 1920 roku do Muzeum Brytyjskiego kolejne ryby dostarczył Rodney Wood. Zajął się nimi współpracownik Boulenger’a – Charles Tate Regan, który już po dwóch latach (1922) opublikował wyniki swoich prac – 15 rodzin, 84 gatunki. Regan był pierwszym naukowcem, który w szerszym stopniu zastosował analizę szkieletu ryby do określenia pokrewieństw gatunkowych. On też przysłużył się do zorganizowania wyprawy Cuthberta Christy w latach 1925-26.

Kilka tysięcy sztuk pielęgnic, które pojawiły się wtedy w Muzeum Brytyjskim, stało się obiektem badań Regan’a, który w 1928 roku część badań przekazł współpracownicy – Ethelwynn Trewavas. Pierwsza publikacja ukazała się w 1931 roku, kolejna, znacznie obszerniejsza w 1935. Kobieta ta zajmowała się pielęgnicami aż do późnych lat osiemdziesiątych. Przy ciągle słabnącym wzroku, nawiązała współpracę z Davidem Eccles’em, co zaowocowało w 1989 roku publikacją rewizji gatunków zaliczanych do haplochromisowych oraz opisów wielu nowych gatunków wyodrębnionych na podstawie różnic morfoligicznych z opisanych wcześniej grup gatunków.
W latach trzydziestych prace nad pielęgnicami z Malawi prowadzili także: Norman, Nichols i La Monte (Harward).

Powiązane tematy

Jedno przemyślenie na temat Akwarystyka słodkowodna

Dodaj swoje przemyślenie na temat artykułu